BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Meya Elektronik San.Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “BİİS” olarak anılacaktır) ile BİİS’ in internet sitesine veya akıllı telefonlara yüklenen uygulamalara işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

2. Tanımlar

Site:IOS ve Android marketlerde kullanıma sunulan ve akıllı telefonlara indirilerek kullanılan BİİS Mobil Uygulaması ve BİİS web sitesi.”

Üye: Site’ye BİİS tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve BİİS tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, Site içerisinde yer alan Kamuoyu Araştırmalarına gönüllü olarak katılan gerçek kişileri ifade eder. Site içerisinde bu kişiler “ Bireysel BİİS Üye” olarak anılacaktır.

İletişim Bilgileri: Üye’nin Site’ye üye olduktan sonra Site ile iletişimini sağlamak için vermiş olduğu telefon numarası, e-posta ve adres  bilgilerini;

Anlaşmalı Araştırma Müşterisi:  Çeşitli ürünler ve hizmetler hakkında Üyeler’in fikirlerini öğrenmek amacıyla anketler hazırlayarak  bunları Site üzerinde Üye’lerle paylaşmak üzere BİİS ile anlaşma yapan tüzel kişilikler.

Kamuoyu Araştırması: BİİS yada Anlaşmalı Araştırma Müşterisi tarafından sitede oluşturulan çeşitli konular hakkında araştırma yapmaya yönelik anketlerin, Site üzerinden Üye’ye iletilmesi, Üye’nin anketi cevaplamasının ve anketin Anlaşmalı Araştırma Müşterisi tarafından onaylanmasının karşılığında, Üye’nin Site’ye kayıtlı banka hesabına, Site’nin belirlediği ve ilan ettiği kazancın yatırılması şeklinde işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde BİİS tarafından sağlanan hizmet  

Ödeme Sistemi: Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı işlemleri geçekleştirmeleri sonucunda kazandıkları paranın Hesaplanması ile üyenin belirtmiş olduğu kişisel banka hesabına aktarılmasını ve/veya BİİS ile anlaşmalı kurumlarda sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayan ve Site’nin Hesabım bölümünde detaylı olarak açıklanan sistemi;

 

BİİS Hizmetleri (kısaca “Hizmetler”):Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan aktivite ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BİİS tarafından ortaya konulan uygulamalar;

Site: www.biis.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve BİİS Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca Üye tarafından bilinen bilgiler;

Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin aktivite ve işlemlerde bulunduğu kişisel bilgilerini içeren Site üzerindeki internet sayfası;

Üyelik Başvuru Formu: Kişilerin Site’ye üye olarak Site’deki Hizmetler’den yararlanmak için doldurmaları gereken bilgi formu;

Üyelik Durumu: Üyenin sitedeki kamuoyu araştırmalarına ve  site üzerinde verilen diğer görevlere potansiyel katılımını belirleyen bilgidir. Üyelik başvurusu yapan kişinin başvurusu kabul edildiği takdirde Üyelik Durumu varsayılan değer olan aktif halde olur.

Banka: BİİS in Üyelere ödemelerini yapacağı ve üyelerin banka hesaplarının bulunduğu bankayı ifade eder.

Sözleşme : İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu, BİİS tarafından Site’de sunulan kamuoyu araştırmaları ve diğer görevlerin, Üye tarafından İşbu Sözleşme’de belirtilen esaslar dahilinde doldurulması, bunun karşılığında BİİS’in onayı şartıyla belirli miktar paranın, öncelikle Üye’nin Site içerisinde bulunan hesabında biriktirilmesi, daha sonra işbu sözleşmedeki şartlar dahilinde Üye tarafından bildirilen banka hesabına aktarılması ve BİİS ile Üye arasındaki işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

BİİS, Üye tarafından doldurulan her kamuoyu araştırması ve tamamlanan görevler karşılığında Üye’ye belirli bir miktarı ödemekle yükümlüdür.

Öncelikle, Üye tarafından doldurulan kamuoyu araştırması anketleri, ve yapılan görevleri BİİS ve Anlaşmalı Araştırma Müşterisi tarafından takdir edilecek ve değerlendirilecektir

Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve her türlü sitenin kullanımından doğan hizmetlere ilişkin BİİS tarafından açıklanan her türlü beyanı gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Üye, site içerisinde yer alan, BİİS’in her türlü beyanına, site içerisinde açıklanan her türlü kurallara uygun davranacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Site’nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişinin Site’ye üye olmak için gerekli kimlik ve iletişim bilgilerinin verilmesi, kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt başvuru işleminin yaptırılması ve BİİS tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. BİİS kendi takdirine dayanarak ve hiçbir neden göstermeksizin üyelik başvurusunu reddedebilir. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) BİİS in hizmet verdiği sektöründe yer alan bir BİİSte mevcut halde çalışan kişiler bu siteye üye olamaz. BİİS in hizmet verdiği sektöründe yer alan bir BİİSte çalışırken üye olunduğu takdirde, BİİS bu kişinin üyeliğini iptal etme ve bu kişiden tazminat alma hakkını saklı tutar.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) ÜYE’nin işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Üye’ye aittir.

b) Üye, Site içerisinde yer alan kamuoyu araştırmalarını doldururken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken, bildirimlerle gönderilen görevlendirmeleri tamamlarken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

c) Üye, BİİS’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, BİİS’in Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

d) Üyeler’in, BİİS tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan BİİS’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. BİİS’in bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

e) Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne veya uygulamaya beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Üyeler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin, doğru ve hukuka uygun olduğunu, aksi takdirde BİİS tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini kabul ve taahhüt ederler. BİİS, Üyeler tarafından BİİS’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk Üye’ye aittir

f) Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

g) Üye, üyeliğini Aktif halde bulundurduğu sürece, BİİS tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanma ve Site içerisinde yer alan, üyenin profili ile ilgili kamuoyu araştırmalarına katılma ve bildirimlerle gönderilen görevlendirmelere talip olabilme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Üye, dilediği takdirde Üyeliğini müşteri hizmetlerini arayarak iptal edebilir.

h) Üye, site üzerindeki Görevlerim sayfasında gösterilen tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, BİİS’e verdiği İletişim Bilgileri’nin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Bilgileri olduğunu ve bu İletişim Bilgileri’ni aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Üye, İletişim Bilgileri’nin Üye’nin kendisine ait olmamasından veya İletişim Bilgileri’nin aktif olarak kullanmamasından dolayı BİİS’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; BİİS’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmenin işbu şekilde BİİS tarafından feshi halinde Üye BİİS’den hiçbir hak talep etmemeyi kabul ve beyan eder. Üyeler, BİİS’in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

i) BİİS’in sunduğu Hizmetler’den yararlananlar, Üyeler, Site dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye yerine getirdiği görevlerle ilgili olarak gerekli lisans ve belgelere sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.  Her Üye, BİİS ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, Site içerisinde yer alan metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri ve BİİS tarafından kendisine sunulan kamuoyu araştırmalarını, bu araştırmaların sonuçlarını ve bildirimlerle gönderilen görevlendirmelerin detaylarına ilişkin bilgileri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile BİİS ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri BİİS ve BİİS Hizmetler’i ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BİİS doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

j) Site’de ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı BİİS’in, BİİS çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. BİİS, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

k) Üyeler ve BİİS birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Üyeler ve BİİS tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. BİİS, Üye’nin Site içerisinde yer alan kamuoyu araştırmalarına olan katılımlarını ve yerine getirdikleri görevleri değerlendirdikten ve onayladıktan sonra Üye, istenilen tüm şartları yerine getirdikten sonra, karşılığında Para almaya hak kazanacaktır. Üye’nin kamuoyu araştırmasına katılım veya aldığı görevin sonucunda Paraya almaya hak kazanıp kazanmadığı münhasıran BİİS’in takdirindedir.

l) BİİS’in izni dışında, Üyeler’in, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir internet sitesine, bir internet sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

m) Üyeler işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere gönderecekleri her türlü mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak BİİS’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin BİİS tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin BİİS’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu BİİS’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın BİİS tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle BİİS işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan BİİS lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

n) Üye’nin BİİS’e ilişkin e-postaları, istenmeyen elektronik posta gönderen elektronik posta listeleri tarafından gönderilmiş gibi gösterilmesine ilişkin fiillerde bulunması veya böyle bir duruma sebebiyet vermesi halinde BİİS, Üye’nin üyeliğini hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, üyelik hak ve yetkilerini başkalarına devretmemeyi, üyeliğe ilişkin olarak herhangi bir manipülasyonda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak BİİS’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin BİİS tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin BİİS’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu BİİS’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın BİİS tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle BİİS işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan BİİS lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

o) Üyeler, üyelikleri boyunca ve üyeliklerinin sonlanmasından sonraki 5 sene süresince BİİS’in faaliyet alanına giren iş alanlarında rekabet içinde olacak girişimlerde bulunmamayı, bu tarz girişimlere destek ve danışmanlık vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Üyeler birbiriyle ya da BİİS çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üye’nin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

r) Üyeler, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz. 

5.2. BİİS’in Hak ve Yükümlülükleri

a) BİİS, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri silme hakkını saklı tutmaktadır. BİİS, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, BİİS’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. BİİS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde BİİS tarafından doğrudan yapılabilir. BİİS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir. BİİS, dilediği zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Üye’den Üyelik Bilgilerinin doğrulanması için birtakım ek bilgi ve evrak isteme hak ve yetkisine sahiptir. Üye, işbu bilgi ve evrakları derhal BİİS’e sunmakla yükümlüdür. Aksi halde BİİS, işbu bilgi ve evrakların sunulma anına kadar Üye’nin üyeliğini pasif hale getirme ve Site içerisinde yer alan kamuoyu araştırmalarına ve görevlendirmelere katılmasını engelleme hak ve yetkisine sahiptir.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca BİİS tarafından, BİİS kontrolünde olmayan bir takım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında BİİS’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) BİİS, Site’de yer alan Üye bilgilerini veya Üyeler’in açıkladığı diğer bilgileri, Araştırma Hizmetleri dışında da Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) BİİS, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri, talepleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu mesaj ve içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle mesaj ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) BİİS, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde, Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerinde ve Hizmetler’de dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. BİİS tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar BİİS tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Üyeler’e duyurulur.

f) BİİS istediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.

g) BİİS sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üyeler, Web Sitesi'nin ve uygulamanın kullanımına ilişkin olarak BİİS’e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle BİİS’ten sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

6. Hizmetler

BİİS Site’de, Üyeler’e işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler’i sağlayacaktır. BİİS tarafından verilen Hizmetler’in temelinde, Üyelere Görev verecek firmalarla anlaşmaların yapılması, Araştırma Müşterisi ile araştırma anlaşmalarının yapılması, Üyeler’e görevlendirme detaylarının aktarılması, Araştırma İçeriklerinin iletilmesi ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması, araştırma ve görevi yerine getirme gelirlerinin hesaplanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Üyeler’e iletilmesi bulunmaktadır.

6.1. Araştırma Hizmeti

a) Üye Bilgileri BİİS tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir. Bu bilgiler sadece BİİS tarafından kullanılacaktır ve işbu bilgiler doğrudan 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

b) Üye, BİİS tarafından sunulan Araştırma Hizmeti ve görevlendirmeler sonucunda işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak hak kazandığı ödemelerin yapılabilmesi için şahsi banka mevduat hesabını BİİS’e bildirmek zorundadır. BİİS, dilediği takdirde ödemeleri sadece belirli bankalara ait hesaplara yapabilir. İşbu durumda Üye, BİİS tarafından belirlenen banka/bankalara ait hesap bilgilerini BİİS’e derhal bildirmekle yükümlüdür. Üye’nin bildirdiği şahsi banka mevduat hesabı dışında BİİS tarafından Üye’ye herhangi bir ödeme yapılamaz. Üye’nin; şahsi banka mevduat hesabı olmayan bir banka mevduat hesabı bildirmesi ya da şahsi banka mevduat hesabını yanlış veya eksik bildirmesi durumunda bütün sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, BİİS’in Üye’nin yanlış ve/veya eksik olarak bildirdiği mevduat hesabına ve/veya Üye’nin bildirdiği ancak şahsına ait olmayan mevduat hesabına ödeme yapmaması veya bu hesaplara zuhulen ödeme yapılması sebebiyle BİİS’den her ne nam ve surette olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üye, işbu Sözleşme’ye uygun olarak kendisine yöneltilecek Site içeriğinin kullanılmasının BİİS tarafından izlenmesini engelleyecek herhangi bir fiilde bulunmamayı, buna uygun kurulacak denetim sistemine uygun davranmayı, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda BİİS tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Gizlilik Politikası

BİİS, Site’de Üyeler’le ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir. BİİS Üyeler’e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya üçüncü kişilere ilişkin çalışmalarında kullanabilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

8.1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler

Meya Elektronik San.Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:

8.1.1. Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).

8.1.2. Üye’nin Kullandığı mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.

8.1.3. Üye’nin Kullandığı mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.

8.1.4. Üye’nin Banka mevduat hesap bilgileri

8.1.5. Uygulama içindeki “Öneri ve Şikâyet” bölümünde iletilen yorumlar.

8.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

BİİS kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:

8.2.1. Üye’nin kimliğini doğrulamak (Üye’nin vermiş olduğun cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla).

8.2.2 Üyelik desteği sağlamak ve sorun gidermek.

8.2.3. Uygulama güncellemeleri ve hatalar hakkında Üye’i bilgilendirmek.

8.2.4. Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında Üye’i bilgilendirmek.

8.2.5. BİİS, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan info@biis.com.tr adresine mail atarak vazgeçebilir.

8.3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği

8.3.1. Üye’nin verileri BİİS’in güvenli sunucularında saklanmaktadır. Sunucuların bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya Üye’nin belirlemiş olduğu şifre ile erişim sağlanabilir ve şifreler BİİS’in sisteminde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Üye’nin şifresini güvende tutmak ve paylaşmamak Üye’nin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Üye’nin verilerini korumak için BİİS şifrelenmiş bağlantı kullanmaktadır, fakat veri aktarım sırasında Üye’nin internet bağlantısına yapılan saldırıların riski Üye’nin üzerinizdedir. Üye’nin verilerinin BİİS’in sunucularına ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi BİİS tarafından alınır.

8.3.2. BİİS yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ya da iletişim içeriğini Üye’nin açık izni olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.

8.4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar

8.4.1. Üyelerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir::

- Üye’nin kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

- Üye’nin kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

- Üye’nin kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

- Üye’nin kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

- Üye’nin kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

- Üye’nin kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,

- Üye’nin düzeltme, silme ve yok etme taleplerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasistasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye’nin şahsı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

- Üye’nin kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

8.4.2. Üye kişisel verilerinin korunmasına ilişkin her türlü talebini info@biis.com.tr adresine iletebilir; Üye’nin talebi BİİS tarafından titizlikle değerlendirilecek ve Üye’ye en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.

8.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler

8.5.1. BİİS sisteminde tutulan verilerin kopyasını, Üye’nin talep etmesi halinde, gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra Üye ile paylaşabilir. Üye verilerini uygulama üzerinde güncelleyebileceği gibi BİİS müşteri hizmetlerini arayarak da güncelleme talebinde bulunabilir.

8.5.2. BİİS, Üye’nin BİİS uygulamasını daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için oturum cookie (çerez)’lerini Üye’nin cihazında saklamaktadır. Üye dilerse, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarında yapacağı değişiklikle engelleyebilir. Ancak Üye’nin bunu yapması durumunda Üye, BİİS Uygulamasının tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilir.

8.5.3. BİİS Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkı saklıdır. Herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bununla ilgili bilgi Üyeye verilecektir.

9. Diğer Hükümler

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin (tasarım, metin, resim, alan adı, grafik, ses, ikon, logo, imge, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan sistem, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyellerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (kısaca “BİİS’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları”) BİİS’e ait ve/veya BİİS tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır ve yasal koruma altındadır. Üyeler, Hizmetler’i, BİİS bilgilerini ve BİİS’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, ticari amaçla kullanamaz veya başkasının Hizmetler’e erişmesine ya da kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BİİS’den talep edilen tazminat miktarını, BİİS’in işbu nedenle uğrayacağı her türlü zararı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere ilgili Üyeler karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler BİİS’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

b) BİİS’in; BİİS Hizmetleri’ne, BİİS bilgilerine, BİİS’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’na, BİİS ticari markalarına, BİİS ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Site ve Uygulamanın tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı BİİS’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

d) BİİS’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları BİİS’e aittir. BİİS söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. BİİS, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

BİİS hizmetlerin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. BİİS, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecektir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Web Sitesi’nin ve uygulamanın veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BİİS işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Site’nin, BİİS’in iradesi dışında, kusuru olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, meydana gelecek tüm olumsuzluklarda BİİS hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, BİİS için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BİİS’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, isyan, halk ayaklanması, savaş, grev ve lokavt, doğal afet, hükümet tahditleri, kaza, sabotaj, patlama, terör saldırısı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, BİİS’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BİİS’in makul kontrolü haricinde gelişen ve BİİS’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. BİİS Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BİİS’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, BİİS’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Yürürlülük

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN İZNİNİZ

Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, MEYA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ’ne, tarafıma  SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.  

logo

Copyright © 2018 Biis, Tüm Hakları Saklıdır.